Dopravní uzavírky

Od středy 01. 11. 2023 bude umožněn průjezd po sil. II/187 – od Sušice - průtah Kolinec – a dále po přeložce ke křižovatce se sil. I/22.

Nově bude od 02. 11. 2023 do 30. 11. 2023 uzavřena sil. III/18716 v úseku Kolinec – Mlázovy z důvodu opravy objízdné trasy. Objížďka bude vedena po silnici I. třídy v úseku Mochtín – křižovatka Plánice, Kolinec a dále po silnici II/187 (přeložka) do Kolince.