Organizační struktura

Vedení obce

StarostaMgr. Pavel Princ376 594 144, 724 181 622, starosta@kolinec.cz
MístostarostaJiří Chroustmistostarosta@kolinec.cz

Komise městyse Kolinec 2022 - 2026

 Pro výstavbu a rozvoj obce

předseda:    Marek Pech

členi:            Milan Šíma

                    Ing. Radek Vojtíšek

 

 Bytová a majetková

předseda:    Pavel Lajpold

členi:            Miroslav Onder

                    Oldřich Koch

 

Kulturní  

předseda:    Hana Kotalová

členi:            Mgr. Věra Žižková

                    Mgr. Lenka Keilová

 

Zastupitelstvo městyse Kolinec volební období 2022 - 2026

Bc. Boublík Jiří

Chroust Jiří

Bc. Kohout František

Koch Oldřich 

Kotálová Hana

Krýsl Pavel

Lajpold Pavel

Onder Miroslav

Pech Marek

Petrželka Václav

Ing. Ponocná Vladimíra

Mgr. Princ Pavel

Šíma Milan

Škarda Čestmír

Ing. Vojtíšek Radek


Rada městyse Kolinec

Mgr. Pavel Princ

Jiří Chroust

Ing. Vladimíra Ponocná

Bc. František Kohout

Čestmír Škarda 

 

Finanční výbor

 Bc. František Kohout - předseda

 Bc. Jiří Boublík - člen

Václav Petrželka - člen

 

Kontrolní výbor 

 Ing. Vladimíra Ponocná - předseda

Pavel Krýsl - člen

Čestmír Škarda - člen 

 

 

Úřad městyse Kolinec

Hospodářsko-správní odbor
vedoucí odboru - Jana Kirchnerová

Nemovitosti - Kirchnerová Jana
bytové hospodářství, pozemky, kácení mimo les, VHP, evidence odpadů, mzdová účtárna, personalistika, dopravní úřad

Účetní, matrikářka  - Ing.Vojířová Michaela

Evidence obyvatel, matrikářka- Kulhánková Hana
pokladna,

Lesy - Hoffman Jiří, Ing. Prexl Kamil

Struktura – další informace, organizace,...