Organizační struktura

Vedení obce

StarostaMgr. Pavel Princ376 594 144, 724 181 622, starosta@kolinec.cz
1. místostarostaJiří Chroustmistostarosta@kolinec.cz
2. místostarostaBc. Jiří Boublík

Zastupitelstvo městyse Kolinec volební období 2018 - 2022

Bc. Boublík Jiří

Chroust Jiří

Bc. Kohout František

Kotálová Hana

Krýsl Pavel

Lajpold Pavel

Onder Miroslav

Pech Marek

Petrželka Václav

Ing. Ponocná Vladimíra

Mgr. Pavel Princ

Ing. Václav Skalický

Šíma Milan

Škarda Čestmír

Ing. Vojtíšek Radek


Rada městyse Kolinec

Mgr. Pavel Princ

Jiří Chroust

Bc. Jiří Boublík

Ing. Ponocná Vladimíra

Bc. Kohout František

 

Úřad městyse Kolinec

Hospodářsko-správní odbor
vedoucí odboru - Jana Kirchnerová

Nemovitosti - Kirchnerová Jana
bytové hospodářství, pozemky, kácení mimo les, VHP, evidence odpadů, mzdová účtárna, personalistika, dopravní úřad

Účetní, matrikářka  - Ing.Vojířová Michaela

Evidence obyvatel, matrikářka- Kulhánková Hana
pokladna,

Lesy - Hoffman Jiří, Ing. Prexl Kamil

Výbory a komise

Finanční výbor
Předseda:
Bc.Kohout František
Členové:
Petrželka Václav
Ing. Vojtíšek Radek

Kontrolní výbor
Předseda:
Ing.Vladimíra Ponocná
Členové:
Krýsl Pavel
Onder Miroslav

Kulturní komise:
Předseda
Hana Kotalová
Členové:
Ing. Václav Skalický
Věra Tajtlová
Mgr. Věra Žižková

Bytová komise:
Předseda:
Čestmír Škarda
Členové:
Marek Pech
Pavel Lajpold 

Pro rozvoj obce:
Předseda:
Milan Šíma
Členové:
Marek Pech
Ing. Václav Skalický

 

 

Struktura – další informace, organizace,...