Historie, památky

Historie, památky

Kolinecko, stejně jako celá oblast Pošumaví, bylo osídleno poměrně pozdě. Hlavními příčinami pozdního osídlení bylo drsné klima nevhodné pro zemědělství, hornatý terén a husté zalesnění. K výraznějšímu zalidňování dochází až v 6. století, kdy na území Sušicka přicházejí Slované. Tehdy pravděpodobně vznikla i slovanská sídliště na místě dnešního městečka. K soustavnému osídlení údolí řeky Ostružné (v Kolinci často zvané Pstružné), v místě dnešního Kolince, dochází pravděpodobně v první polovině 13. století. Začátek tohoto osidlování můžeme spojit s datací stáří základního zdiva kolineckého kostela, jehož stavba byla dokončena přibližně v roce 1180.
Kolinecko, stejně jako celá oblast Pošumaví, bylo osídleno poměrně pozdě. Hlavními příčinami pozdního osídlení bylo drsné klima nevhodné pro zemědělství, hornatý terén a husté zalesnění…
Nepřehlédnutelný velký kříž na rozcestí z Mlázov na Hradiště a Lukoviště. Obnoven v r. 2016. V autobusové zastávce je umístěna malá galerie.
Významná památka celého Pošumaví. Vystavěn byl jako románský okolo r. 1200, v období kolonizace oblasti spojené s rozvoje rýžování zlata.
V Kolinci mimo jiné pobývali a pracovali akad. malíř František Michl, malíř chodské krajiny, jehož hosty zde byli spisovatelé Jan Vrba a Ladislav Stehlík…
Volně přístupný hřbitov, 130 náhrobků. Kulturní památka ČR.
Velké množství historických materiálů a zajímavostí o Kolinci naleznete na tomto serveru.

Současnost

Dnes je Kolinec moderním městečkem s plným občanským vybavením a službami. Je centrem rozvíjející se rekreační oblasti, napojené na síť cyklostezek a hippostezek, s kvalitním kulturním a sportovním zázemím. Návštěvníci zde najdou krajinu plnou krásných zákoutí, památek a romantiky.
Každý rok v tomto čase pravidelně přinášíme zprávy o tom, že se UFOnům na Šumavě líbí. Především v oblasti Kolince a okolí, kde je terén vhodný pro přistávání kosmických korábů…
Městys Kolinec jako partnerská obec Balauseri v Rumunsku a je součastí programu Town Twinning…