semináře - zemědělské hospodaření

 

 

Vážená paní,

Vážený pane,

 

 

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na některý z jednodenních seminářů věnujících se tématu
CROSS-COMPLIANCE se zaměřením na nově zaváděné legislativní požadavky na zemědělské hospodaření, které musí zemědělci splnit, pokud čerpají dotace. Tyto semináře pro Vás připravila obecně prospěšná společnost Úhlava, o.p.s. v rámci projektu „Zemědělec v EU,“ který je financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. 

 

Účast na všech nabízených seminářích je  zcela zdarma, účastníkům budou také zdarma zajištěny veškeré informativní materiály (CD a přednáškami, tištěná publikace) a občerstvení po celou dobu semináře. Zájemci mohou dále získat přístup do eLearningové aplikace, prostřednictvím které si mohou - prostřednictvím internetu -  jednoduše a pohodlně vyhledat další informace k přednášenému tématu.

 

Semináře budou probíhat v šesti krajích v rámci celé ČR od září 2008 do března 2009, konkrétně v Chebu, Klatovech , Strakonicích, Pelhřimově, Olomouci a Pardubicích. Podrobný rozpis a bližší informace k programu naleznete v přiloženém informativním letáku, na webových stránkách www.rac.uhlava.cz nebo www.uhlava.cz, případně u manažera projektu Jana Koláře, u kterého je rovněž možné se na Vámi vybraný seminář přihlásit (telefonicky nebo prostřednictvím emailu).

 

 

 

Bc. Jan Kolář

Úhlava, o.p.s.

 

Kontakt: 602 416 622, 376 311 745,  kolar@uhlava.cz

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

 

 

Program semináře:

 

CROSS-COMPLIANCE: Živočišná výroba, potravinářství a krmivářství

 Klatovy 9.12.2008

Strakonice   13.1.2009

 

 

9:00 – 9:30                        Ing. Ivo Šašek, CSc., Bc. Jan Kolář, Úhlava, o.p.s.

                   

            Zahájení semináře, úvod do problematiky.

 

 

9:30 – 12:00                         Ing. Petr Jakobe, CSc.

         Cross-compliance v oblasti výroby a skladování krmiv a s tím souvisejících činností, povinnosti krmivářských podniků

 

 

12:00 – 13:00                        Přestávka na oběd

 

 

13:00 – 14:30                        Prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc, ředitel Českomoravské společnosti chovatelů

 

                        Cross-compliance týkající se správné chovatelské praxe

 

 

14:30 – 16:00                        Ing. Zdeněk Burda, CSc., Veterinární ústav Praha

 

Cross-compliance týkající se wellfare, řádné zacházení se zvířaty, omezování nákaz.

 

 

16:00                        Diskuse a závěr semináře.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program semináře:

 

CROSS-COMPLIANCE: Rostlinná výroba ve vztahu ke krajině a životnímu prostředí

 Klatovy  20.10.2008

Strakonice 18.11.2008

 

 

9:00 – 9:30                        Ing. Ivo Šašek, CSc., Bc. Jan Kolář, Úhlava, o.p.s.

           

            Zahájení semináře, úvod do problematiky.

 

 

9:30 – 11:00            JUDr. Jiřina Rippelová, senátorka Parlamentu ČR

                        Ing. Petr Jakobe, CSc., metodický poradce ÚZPI, Úhlava, o.p.s.

 

Cross-compliance z právního hlediska, přehled právních norem týkajících se cross-compliance a navazujících předpisů, právní rizika souboru norem cross-compliance – upozornění na hrozbu možných sankcí.

 

           

11:00 – 12:30                        Prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze

                        Ing. Jindřich Černý, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze

 

                        Nitrátová směrnice a s tím související ochrana životního prostředí.

 

 

12:30 – 13:30                        Oběd

 

 

13:30 – 14:30                        Ing. Blanka Fedáková, metodický poradce ÚZPI

 

Tvorba havarijních plánů a důvod jejich zpracování, zohlednění možných rizik, kterým mají předcházet.

 

 

14:30 – 16:00                        Ing. Jiří Papež, předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny ČR

Ing. Michal Pospíšil, asistent poslance, Asociace soukromého zemědělství České republiky

 

Kontrola dodržování zákonných požadavků na zemědělské hospodaření, aktuální stav legislativy.

 

 

16:00                        Diskuse a závěr semináře.