plakát - 7.VZZM

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

městyse Kolinec

se koná

ve čtvrtek 17.dubna 2008

od 19.30 hod.

v  Malonicích

v zámeckém hostinci

Program : změny rozpočtu městyse na rok 2008, závěrečný účet, zadání územního plánu, záměry s nemovitostmi, informace o investičních akcích, různé