Rozpočet rok 2008

Městys Kolinec

Rozpočet pro rok 2008

 

PŘÍJMY

VÝDAJE

daňové

 

lesy

5.150.000

celkem

12.041.000

komunikace

650.000

ostatní

 

vodní hospodářství

200.000

znečištění ovzduší

15.000

veřejná zeleň

130.000

nákládání s odpady

500.000

školství

1.400.000

poplatky ze psů

25.000

knihovna

500.000

rekreační pobyty

7.000

kulturní akce

30.000

veřejné prostranství

4.000

koupaliště

100.000

správní poplatky

20.000

veřejné osvětlení

500.000

prodej dřeva

5.150.000

hřbitov

50.000

nájem z bytů, služby

1.150.000

místní hospodářství

2.000.000

hřbitovní poplatky

50.000

nebezpečný odpad

50.000

pečovatelská služba

7.000

monitoring skládky

30.000

pronájem pozemků

760.000

bytové hospodářství

1.000.000

příjmy z úroků

100.000

KO

500.000

půjčovné knihovna

8.000

pečovatelská služba

50.000

pronájem nemovitostí

70.000

SDH

300.000

vstupné koupaliště

10.000

Zastupitelstvo městyse

1.000.000

vstupné, kulturní akce

7.000

vnitřní správa

4.000.000

služby MH

40.000

nákup pozemků

300.000

skládkování

15.000

oprava památek

400.000

splátky půjček byty

300.000

půjčky občanům

500.000

dotace

294.920

investiční akce

8.727.00

       

celkem

20.573.920

celkem

27.567.000

       
   

Splátka dlouhodobého úvěru

420.000