oznámení o změně místního poplatku za komunální odpad

Upozornění občanům !!!

Zastupitelstvo městyse dne 30.8.2007 vydalo Dodatek č. 2 k OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinný od 1.1.2008 , kterým se mění výše poplatku takto:

Místní poplatek:

  • Místní poplatek pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, činí
  • 300,- Kč /osoba/rok

  • Místní poplatek pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí
  • 400,- Kč/objekt/rok.

Úlevy a osvobození :

Uvedená sazba poplatku se dále upravuje pouze pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci

a) osoba ve věku do 18 let (včetně) 180,- Kč/rok

b) osoba nad 70 let (dovrší 70 let v příslušném roce) 180,- Kč/rok.

c) osoba,která je držitelem průkazu ZTP 180,- Kč/rok

d) domácnosti s počtem členů více než 4 zaplatí maximálně 1200,- Kč/rok

 

 Za Úřad městyse

   Kirchnerová