Veřejná zakázka - Kanalizace a ČOV Kolinec

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu pro akci:“Vypracování projektové dokumentace ČOV a kanalizace Kolinec”

Městys Kolinec provedl den 22.5.2007 výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu pro akci : “Vypracování projektové dokumentace ČOV a kanalizace Kolinec”  hodnotící komise hodnotila  ekonomickou výhodnost nebídek.

 výsledek hodnocení - pořadí nabídek

Pořadí

nabídky

Název firmy

1.

EGY – PROJEKT spol.s r.o., Janáčkova 67, 323 23 Plzeň

2.

Inženýrská kancelář Bartoň – Hajšman s.r.o., Zborovská 37, 301 00 Plzeň

3.

Ing. Zdeněk Krýsl, Strnadova 6, 326 00 Plzeň

 Zastupitelstvo městyse Kolinec na veřejném zasedání 24.5.2007 schválilo vítěznou firmu

EGY – PROJEKT spol.s r.o., Janáčkova 67, 323 23 Plzeň jako dodavatele pro jmenovanou akci.

 

 

 

 

starosta městyse

Mgr. Pavel Princ