Složení zastuputelstva městyse Kolinec

Zastupitelstvo městyse Kolinec volební období 2018 - 2022

Bc. Boublík Jiří

Chroust Jiří

Bc. Kohout František

Kotálová Hana

Krýsl Pavel

Lajpold Pavel

Onder Miroslav

Pech Marek

Petrželka Václav

Ing. Ponocná Vladimíra

Mgr. Pavel Princ

Ing. Václav Skalický

Šíma Milan

Škarda Čestmír

Ing. Vojtíšek Radek


Rada městyse Kolinec

Mgr. Pavel Princ

Jiří Chroust

Bc. Jiří Boublík

Ing. Ponocná Vladimíra

Bc. Kohout František