Rozpočet rok 2007 - příjmy

Obec Kolinec

Rozpočet pro rok 2007

( finanční údaje jsou uvedeny v tisících Kč)

příjmy

DAŇOVÉ:

celkem

9 530

OSTATNÍ:

Znečištění ovzduší

20

Odvoz TDO

400

Poplatky ze psů

25

Rekreační pobyty

6

Veřejné prostranství

4

Správní poplatky

20

Prodej dřeva

11 009

Nájem z bytů, služby

700

Hřbitovní poplatky

32

Pečovatelská služba

5

Pronájem pozemků

760

Příjmy z úroků

30

Půjčovné knihovna

6

Pronájem nemovitostí

70

Vstupné koupaliště

10

Vstupné, kulturní akce

5

Služby MH

20

Pronájem pozemků

1

skladování

15

dotace

300,36

Příjmy celkem

22 968,36