Územní plán městyse Kolinec

Oznámení občanům

Městys Kolinec má vyhotoven I.územní plán městyse Kolinec, zpracovaný Ing. arch.Petrem Taušem, pořizovatel ÚP je MÚ Sušice, OVÚP.

Územní plán byl schválen na 13. Veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Kolinec dne 30.6.2009.

Upozornění:

Nyní probíhá podávání návrhů pro změnu I. územního plánu.

Návrhy  vlastníci pozemků mohou podávat na Úřadu městyse Kolinec do 30.4.2010