Pozvání na vánoční koncerty

Zveme občany na vánoční koncerty do Kolince a do Jindřichovic.

Vánoční koncert v Kolinci se koná 16.12.2009 v sále restaurace "Na Radnici" od 19.30 hod.

Vánoční koncert v Jindřichovicích se koná 19.12.2009 v areálu tvrze "Maštal" od 17.00 hod.