Úřad městyse Kolinec - žádost o byt

Znak - Městys Kolinec
Cesta: Titulní stránka > Formuláře pro podání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.
TOPlist
Kolinec a okolí Koupaliště a sportovní areál Kolinec

Vyhledávání

Nepřehlédněte

OBECNÍ ROZHLAS
(hlášení v mp3)

Podrobný územní plán
Formát: ZIP, velikost 100MB

Napište nám

žádost o byt

Úřad městyse Kolinec - odbor hospodářsko-správní

341 42 Kolinec 28 // tel/fax 0187/594117 ,594144

Žádost o přidělení bytu

Příjmení a jméno žadatele:

Trvalé bydliště žadatele dle OP:

Stav žadatele:

Telefon:

Datum narození číslo žadatele:

Příjmení a jméno manžela/ky:

Datum narození :

Trvalé bydliště dle OP:

Charakter užívaného bytu ( obecní, služební, družstevní, rodinný domek):

Velikost bytu:

Patro:

Kategorie:

Nájemci bytu včetně všech uživatelů bydlících v současném bytě:

 

Příjmení a jméno

Datum narození

Vztah k žadateli

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Potvrzení majitele domu (u obecních bytů správní firma) o pravdivosti uvedených údajů:

Osoby, které se budou stěhovat do nového bytu:

 

Příjmení a jméno

Datum narození

Trvalé bydliště dle OP

1.

2.

3.

     

4.

     

5.

 

 

 

Žadatel vždy aktualizuje každoročně nejpozději do 30.června svoji žádost o pronájem bytu městyse, jestliže tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z evidence vyřazena.

Přitom uvede změny, které mohou být podstatné pro posouzení žádosti (svatba, narození dětí a pod.) k eventuálnímu pronájmu bytu. Pokud manžel/ka nemá trvalé bydliště v městysi Kolinec, musí doložit potvrzení, zda v místě svého trvalého bydliště je či není nájemcem bytu (doklad vydá příslušný majitel, správce domu).

Zároveň je povinen včas oznámit případné vyřešení své bytové situace, event. změnu trvalého bydliště, aby žádost o byt mohla být vyřazena.

Beru na vědomí, že uvedení nepřesných, neúplných nebo nepravdivých údajů bude důvodem k vyřazení žádosti z evidence zájemců o pronájem bytu městyse .

Souhlasím / nesouhlasím * s tím, že moje osobní údaje, vyplývající ze žádosti o pronájem bytu městyse, budou shromažďovány a zveřejňovány při projednávání v bytové komisi a při jednání OZ.

V ........................... dne ................. podpis žadatele .......................................

* nehodící se škrtněte

Poslední aktualizace dokumentu: 29.05.2007