Rozpočet rok 2007 - výdaje

Výdaje:

lesy

4 620

komunikace

500

vodní hospodářství

520

veřejná zeleň

30

školství

1 400

knihovna

500

kulturní akce

55

koupaliště

140

veřejné osvětlení

500

hřbitov

50

místní hospodářství

2 000

nebezpečný odpad

50

monitoring skládky

30

bytové hospodářství

1 400

KO

450

pečovatelská služba

50

SDH

300

obecní zastupitelstvo

1 000

vnitřní správa

3 660

splátka půjčky,úvěru

550

nákup pozemků

200

 

výdaje neinvestiční……… 18 005

investiční akce

hasičárna Mlázovy

1 500

kanalizace

l 000

výstavba bytů Malonice

1 100

rekonstrukce lékárny

300

protipovodňové opatření

400

územní plán

300

prodloužení vodovoního řadu

250

VÝDAJE CELKEM ……………… 22 855