Projekt koupaliště získal cenu za 3. místo v soutěži Evropské komise ČR v soutěži nejlepší evropský projekt

V letošním roce obdržel projekt koupaliště cenu za 3.  místo v soutěži Evropské komise ČR v soutěži nejlepší evropský projekt. V soutěži bylo představeno 36 ukončených projektů spolufinancovaných EU.

Hlasovalo se prostřednictvím „lajků“na profilu EK na jejím facebookovém profilu. Můžete se podíval , případně udělat proklik?

Cenou bylo 25 000 Kč, které mají být použity na obecní slavnost. U nás, protože hlasovali především mladí lidé, bude prostředků využito na rockový koncert , kde bude vstup zdarma.