3. Organizační struktura

Volební období 2022-2026

Vedení městyse Kolinec
Starosta:
Mgr. Pavel Princ
Místostarosta: Jiří Chroust

Zastupitelstvo městyse Kolinec
Bc. Boublík Jiří
Chroust Jiří
Bc. Kohout František
Koch Oldřich
Kotálová Hana
Krýsl Pavel
Lajpold Pavel
Onder Miroslav
Pech Marek
Petrželka Václav
Ing. Ponocná Vladimíra
Mgr. Pavel Princ
Šíma Milan
Škarda Čestmír
Ing. Vojtíšek Radek

Rada městyse Kolinec
Mgr. Pavel Princ
Jiří Chroust
Ing. Vladimíra Ponocná
Bc. František Kohout
Čestmír Škarda


Finanční výbor
Předseda:
Bc.Kohout František
Členové:
Boublík Jiří
Petrželka Václav

Kontrolní výbor

Předseda:
Ing. Ponocná Vladimíra
Členové:
Krýsl Pavel
Škarda Čestmír


Kulturní komise

Hana Kotalová
Věra Tajtlová
Skalický Václav Ing.

Bytová komise
Pangrác František
Dušek Pavel
Kirchnerová Jana

Komise pro rozvoj města

 Boublík Jiří

Škarda Čestmír

Poledník Pavel

 

Úřad městyse Kolinec

Hospodářsko-správní odbor

vedoucí odboru - Jana Kirchnerová

 

 

Nemovitosti - Kirchnerová Jana

kácení mimo les, VHP, ochrana ovzduší, dopravní úřad

 

 účetní - Ivana Horová Ing.

-

 Evidence obyvatel, hlavní matrikářka- Janečková Irena

pokladna, občanské průkazy

 

 

Lesy - Hoffman Jiří, Kamil Prexl Ing.

-