Úřady, instituce, spolky

Sbor dobrovolných hasičů

Tento sbor byl založen v roce 1878. Činnost hasičů  je spojena ne jenom s povinnostmi , kterými je zásahová a preventivní požární činnost , ale též je spojena  s dějinami  a  životem v obci,  pořádájí společenské a kulturní akce a účastní se  akcí pro obec. Ve správní  území obce Kolinec působí SDH nejen v Kolinci, ale též v Malonicích, Jindřichovicích, Ujčíně, Mlázovech a v Buršicích. 

Tělovýchovná jednota

Místní TJ Sokol Kolinec má dlouholetou tradici počet členů se pohybuje kolem 150ti. Výrazně poklesl počet žactva a dorostu . V současné době pracuje v TJ  pět oddílů – fotbalový , volejbal, tenis, lední hokej a odbor sportu pro všechny.  Fotbalisté a volejbalistky hrají pravidelně  v soutěžích okresního přeboru , členové ostatních oddílů provozují sport rekreačně. TJ využívá ke své činnosti školní tělocvičnu, hřiště u školy s atletickou dráhou, sportovní areál , kde je fotbalové hřiště s příslušenstvím, tenisový kurt, volejbalové hřiště, koupaliště.

Včelařský spolek

Svou tradici má i včelařský spolek , v němž se sdružují zkušení včelaři z celého širokého okolí.

Myslivecké sdružení

V roce 1952  byla založena myslivecká sdružení. Do té doby jednotlivé obce pronajímaly na svém katastru za úhradu výkon práva myslivosti. V roce 1962 došlo k rozdělení honiteb. Koncem 70. let dochází k rychlému snižování  stavu zajíců a bažantů. Naopak se zvyšují stavy divočáků a začíná se objevovat jelení zvěř. V dnešní době ve správním území obce Kolinec  působí  tři  myslivecká sdružení.

Pro čisté Pošumaví. Provozovna Klatovy, Sušice, Kolinec.
Cílem tohoto dobrovolného, nezávislého spolku je spojit členy a přispět svou činností ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu vyžití členů spolku v našem městysu a přispět svými zájmovými aktivitami ke zkvalitnění života v obci.

Školství

Oficiální stránky Základní školy a Mateřské školy Kolinec