Podolí

Ves leží 11 km jihovýchodně od Klatov, v údolíčku pod kostelem sv. Bartoloměje. První zmínka je z roku 1360, kdy ji vlastnil Držek z Podolí.

Podolí tedy existovalo už za vlády císaře Karla IV. a na Držka nás upamatuje název nedaleké vsi Tržek. Nad Tržkem bývalo donedávna živo. Existovala zde jedna vojenská sovětská základna. Z vlaku je dobře viditelná dlouhá betonová zeď na hřebenu hory a budova bývalých kasáren. To vše odhalila vichřice v roce 1979, která smetla stromy kolem postavených objektů.

O mnoho majitelích drobného statku Podolí nic nevíme. Roku 1528 se připomíná držitel Vít ze Rzavého. Brzy bylo Podolí Připojeno ke statku Běšiny. Součástí tohoto mohutného statku zůstalo až do roku 1670. Tehdy se od běšinského statku odtrhly vesnice Podolí, Hořákov a Střítež. Maxmiliána Františka Kocová z Dobrše prodala tyto vsi Terziům di Sissia.

Rok postavení zámku 1789 známo z historie poněkud jinak- jako rok začátku Velké francouzské revoluce a pádu nenáviděné Bastily. Zámek postavila šlechtická rodina Terziů. Zámek je malý, jednopatrový, barokní. Je to jednoduchá obdélná stavba. Střecha je valbová s věžičkami. Připomíná se v Schallerově topografii Klatovského kraje. Na konci 18. století připojili Terziové podolský statek ke kolineckému. Statky byly spojeny až od roku 1838. Podolský statek koupil Fr. Václav Veith. Následovala pak řada dalších majitelů (např. Taaffe).

Původní barokní fasádu zámku odstranila některá úprava. Zámek byl majetkem JZD, sloužil jako byty zaměstnancům a postupně chátral.

Nyní je krásně opravený zámek v soukromých rukou. V obci funguje westernový ranč.

Text: Úřad městyse Kolinec & ŠumavaNet.CZ


Mapa