Jindřichovice

Ves se nachází 13 km jihovýchodně od Klatov a 3 km západně od Kolince, pod který správně spadají. Je zde evidováno 39 adres

První zmínka o vsi je z roku 1381, kdy tu zemřel Drha, kterému se přezdívalo Černobýl a Dobrohost.

Sezima Prostibořský nechal původní tvrz v druhé polovině 16. století přestavět na dvoukřídlý renesanční zámek. Z původní tvrze se dochovala okrouhlá věž. Na věži každým rokem hnízdí čápi.

Janovští z Janova vlastnili statek od roku 1689 do roku 1796. V první polovině 18. století postavili blízko starého renesančního zámku nový barokní zámek. Oba zámky odděluje úzká ulička.

Půdorys zámku má tvar písmena L. S delším ramenem sousedí hospodářské budovy bývalého panského dvora.

Do roku 1989 obě stavby značně chátraly, nyní jsou však soukromými majiteli nádherně opraveny.

V obci se ještě nachází kaple svatého Václava z druhé poloviny 19. století a kaple sv. Anny.

Text: ŠumavaNet.CZ & Úřad městyse Kolinec


Mapa