Malonice

Ves Malonice s rozložitými lípami a zámečkem se nachází 13 km jihovýchodně od Klatov a 4,5 km západně od Kolince pod který správně spadá.

Ves má trojúhelníkové náměstí. První zmínka o vsi je z roku 1318, kdy ji držel Jetřich.  Kolem roku 1500 byl v Malonicích postaven renesanční zámek. Od poloviny 16. století do roku 1636 vlastnili statek Štěnovští z Kadova. Před rokem 1636 dali na místě původního zámku postavit dnešní nejstarší střední část zámku. Roku 1796 získal statek Josef Ennis z Atteru. Začal přistavovat severní křídlo zámku.

Statek prodal roku 1800 pražskému obchodníkovi Benediktu Kohlerovi. Severní křídlo bylo před rokem 1807 dokončeno v empírovém slohu. Byla to patrová budova. V přízemí se nacházela kuchyně s příslušenstvím, v poschodí společenské místnosti. Benedikt Kohler postavil nad velkou klenutou místností nejstarší částí zámku, tedy na místě půdy, obytné patro o čtyřech místnostech. Benedikt Kohler byl zemědělským odborníkem, na zámku měl knihovnu o 8000 svazcích. Založil anglický park, který přiléhal k severnímu křídlu. V něm se nacházelo mnoho exotických dřevin, z nichž se dosud dochovalo pár kavkazských modřínů. Od roku 1846 vlastnil statek dr. Josef Lumbe, který byl profesorem a ředitelem pražské polytechniky a prezidentem Vlastenecké hospodářské společnosti.

Po roce 1867 bylo strženo empírové křídlo zámku a postavena nová jednopatrová pseudorenesanční zámecká budova.

Zámek se stal majetkem malonického JZD, byl opraven a sloužil jako kulturní dům. Byly tu byty, kanceláře. Dnes vlastní zámek městys Kolinec. V zámku je taneční sál, hospoda a kanceláře.

Text: Úřad městyse Kolinec & ŠumavaNet.CZ


Mapa