Přírodní park Kochánov

Přírodní park Kochánov - byl vyhlášen v roce 1985 jako oblast klidu a v roce 1994 získal status přírodního parku.

Rozkládá se na rozloze 81 km² a na jihu sousedí s CHKO Šumava.

Zahrnuje Kochnovské pláně v podhůří Šumavy, jedná se o lesnaté území, které zahrnuje několik vodních toků a lužní porosty s výskytem vzácných rostlin a živočichů. Dochovala se zde sejpová pole, pozůstatky po někdejší těžbě zlata.

Nejsou zde větší průmyslové podniky a vhodné střídání lesních ploch v lužní zeleně je ideálním místem pro aktivní rekreaci.

Mapa