Muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Voda

Muzeum Dr. Šimona Adlera bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína. Jde o pobočku Muzea Šumavy Sušice.

Dr. Šimon Adler se narodil 15. března 1884 na Dobré Vodě, popraven byl v roce 1944 v Osvětimi. Působil jako rabín ve Staňkově a na Zbraslavi, učitel náboženství, matrikář, archivář a publicista. Před vypuknutím druhé světové války byl posledním rabínem Vysoké synagogy v Praze.

V expozici muzea je připomenuta i rodina Dr. Adlera. Část expozice připomíná 25 měst a obcí z regionu, kde před válkou existovaly židovské komunity a představuje zlikvidované i zachráněné památky – synagogy, židovské hřbitovy atd.

Důraz je kladen na připomenutí nelehkého života židovské menšiny v západočeském pohraničí.

Připomenuta je i historie česko-izraelských vztahů a československé vojenské pomoci Izraeli v padesátých letech 20. století.


Mapa