Významná památka celého Pošumaví. Vystavěn byl jako románský okolo r. 1200, v období kolonizace oblasti spojené s rozvoje rýžování zlata.
Zámek přestavěný z bývalé tvrze, která patřila zemanovi Přibíkovi, již v polovině 14. století
Tvrz ze 14. století, zámek z 18. století.
Zámek v Podolí postavila šlechtická rodina Terziů de Sissa v roce 1789.
Ves 2 km od Kolince. Ujčínský zámek z přelomu šestnáctého a sedmnáctého století.
Hřbitov z 17. století patří mezi nejstarší v Čechách a dokládá existenci početné židovské obce v Kolinci

Části městyse - přidružené obce

Bernartice, Boříkovy, Brod, Buršice, Hradiště, Javoří, Jindřichovice, Kolinec, Lukoviště, Malonice, Mlázovy, Podolí, Sluhov, Střítež, Tajanov, Tržek, Ujčín, Vlčkovice

Vítejte v Kolinci

Kolinec je malebné městečko v krásné pošumavské krajině mezi městy Klatovy a Sušice. První písemná zmínka pochází z roku 1290. Dnes je Kolinec centrem rozvíjející se rekreační oblasti, napojené na síť cyklostezek a hipostezek.